Tin tức Covid-19

Hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về cấp độ dịch COVID-19

SKĐS – Theo hướng dẫn mới nhất, vẫn có 3 tiêu chí đánh giá cấp độ dịch COVID-19 nhưng có thay đổi về chỉ số đánh giá.

Trả lời

viTiếng Việt