Hoạt động bệnh việnThông báo bệnh viện

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI

Thực hiện Kế hoạch số 209/KH-UBND, ngày 30/9/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020, Bệnh viện xây dựng Kế hoạch hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 triển khai đến toàn thể nhân viên Bệnh viện tham gia thực hiện, với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, kể từ ngày 01/10/2020 đến ngày 11/10/2020.

(Đính kèm theo kế hoạch, xem tại đây).

Trả lời

viTiếng Việt