Hoạt động bệnh viện

Kết quả kiểm tra Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An năm 2020

KẾT QUẢ KIỂM TRA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN NĂM 2020

Căn cứ theo công văn số 16/KCB-QLCL&CĐT ngày 07/01/2021 của Cục Quản lý khám chữa bệnh về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020;

Căn cứ theo kế hoạch số 206/KH-SYT ngày 14/01/2021 của Sở yY tế Long An V/v kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát mức độ hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020.

Theo đánh giá phúc tra của Sở Y Tế Long An. Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát mức độ hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2020 của Bệnh viện Đa khoa Long An kết quả như sau:

Xem chi tiết tại đây

Trả lời

viTiếng Việt