Kết quả triển khai đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toànphòng chống dịch COVID-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Kết quả triển khai đánh giá
Bộ tiêu chí bệnh viện an toànphòng chống dịch COVID-19 & dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Phó Trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19

Xem chi tiết và download tại : https://drive.google.com/file/d/15UtoXtGYM2kP1XiAL_SdcadmccSUssrd/view?usp=sharing

Trả lời

viTiếng Việt