Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng 08/9, Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chính thức khai mạc với 298/299 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.986 đảng viên của 82 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ khối.

Dự ĐH có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ – Nguyễn Văn Được; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy khối qua các thời kỳ. 

Phát biểu khai mạc ĐH, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh – Đặng Thị Ngọc Mai thông tin, 5 năm qua, Đảng ủy khối lãnh đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm đổi mới; tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), các quy định của Đảng về nêu gương.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; chất lượng cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên. Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có nhiều chuyển biến. Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ thực hiện cơ bản đạt và vượt. Chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới vượt về số lượng nhưng không đạt tỷ lệ kết nạp từ đoàn viên thanh niên.

Chương trình đột phá về “Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Đảng bộ khối” được tổ chức thực hiện có hiệu quả; thông tin trao đổi giữa Đảng ủy khối và cơ sở nhanh chóng, kịp thời, tiết kiệm thời gian, chi phí, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở.

Chương trình đột phá về “Phối hợp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ khối” được quan tâm tổ chức chặt chẽ, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng thiếu chuẩn về lý luận chính trị khi được bổ nhiệm; hầu hết cấp ủy cơ sở, cán bộ đang giữ hoặc được quy hoạch trưởng, phó phòng trực thuộc sở, ban, ngành tỉnh có trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 

Nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn thực hiện hợp nhất Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Sau hợp nhất, Đảng ủy khối lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; giữ vững quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tập trung lãnh đạo; Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo lời Bác được quan tâm. Qua đó, có 330 tập thể, 1.370 cá nhân điển hình được các cấp vinh danh,…

Phát biểu chỉ đạo ĐH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Nguyễn Văn Được ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Ông cho rằng, BTV Tỉnh ủy thống nhất với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà Đảng bộ khối nêu trong báo cáo chính trị. 

Ông đề nghị ĐH cần thảo luận và đề ra các giải pháp như chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu; đề xuất các nội dung, giải pháp cụ thể, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết ĐH XI Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết ĐH Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm xây dựng đội ngũ có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới,…

Chiều cùng ngày, ĐH tiến hành thảo luận các văn kiện ĐH Đảng bộ khối lần thứ XI, văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,… Ngày 09/9, ĐH tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc ĐH./.

http://baolongan.vn – Thanh Nga

Trả lời

viTiếng Việt