Giới thiệuKhoa cận lâm sàng

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – NỘI SOI – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – NỘI SOI – THĂM DÒ CHỨC NĂNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN

Lịch sử hình thành

 • Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Nội Soi – Thăm Dò Chức Năng Bệnh Viện Đa Khoa Long An được thành lập từ trước giải phóng với tên ban đầu phòng Quang Tuyến, chỉ có một máy XQ và hai y tá quang tuyến
 • Tới năm 1990 khoa được xây dựng mới với 2 máy XQ và 5 nhân viên ( 1Bs và 4 KTV) khoa được đổi tên khoa X – Quang bệnh viện Đa Khoa Long An.
 • Năm 1995 triển khai thêm máy Nội Soi dạ dày tá tràng đổi tên khoa X Quang – Nội Soi với nhân lực 2 Bs, 4 KTV và 2 Y Sĩ
 • Sau khi chuyển về cơ sở mới khoa kết hợp với phòng Siêu Âm, Điện Tim, CT Scanner đổi tên khoa CĐHA – Nội Soi – Thăm Dò Chức Năng. Được trang bị các thiết bị y tế hiện đại như máy CT Scanner, máy siêu âm 4 D
 • Từ năm 2007 đến nay khoa được trang bị thêm nhiều máy hiện đại như máy X quang kỹ thuật số, máy CT Scanner 128, máy MRI 1,5T, máy siêu âm 4D, máy đo loãng xương máy đo điện cơ, máy X quang toàn hàm

Chức năng nhiệm vụ

Chức năng

 • Khoa Chẩn đoán hình ảnh có trách nhiệm thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán và theo dõi kết quả điều trị cho bệnh nhân nội trú, ngoại trú phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Nhà nước.

 Nhiệm vụ

–    Thực hiện các kỹ thuật  chẩn đoán hình ảnh các thiết bị MRI, CT – Scanner, Siêu âm, Nội soi,  X-Quang, Điện tim,   Điện não, Điện cơ, theo yêu cầu của các khoa lâm sàng

–    Thực hiện các thủ thuật: chọc hút áp xe, chọc hút dịch màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm.

–    Thực hiện các kỹ thuật nội soi điều trị: Chích cầm máu, thắt tĩnh mạch thực quản, lấy dị vật bằng nội soi ống mềm, cắt Polyp đại tràng

–    Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến dưới, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn kỹ thuật, hợp tác quốc tế;

–    Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn đúng chỉ định của bác sĩ lâm sàng, ưu tiên bệnh nhân cấp cứu;

–    Khoa chẩn đoán hình ảnh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về kiểm soát bức xạ. Cán bộ, viên chức của khoa phải có đủ tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất của người cán bộ y tế;

–    Lưu giữ, bảo quản phim, hình ảnh điển hình phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Cơ cấu tổ chức

Tập thể NVYT khoa CĐHA

Tổng số : 34 ( trong đó BS 8, KTV và ĐD 26)

+ BS : 08; BS CKI : 3, BS: 5;

+ KTV, ĐD : 26;   CN : 03, CĐ : 06 , TC : 17

Ban lãnh đạo đương nhiệm khoa

Trưởng khoa: BS CKI CĐHA Châu Văn Huy Hoàng

     KTV trưởng: CN Kỹ Thuật Y Học Bùi Thế Ngự

Thế mạnh chuyên môn:

Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh – Nội Soi – Thăm Dò Chức Năng

 • Phòng X quang
 • Phòng CT Scanner
 • Phòng Nội Soi
 • Phòng Siêu Âm
 • Phòng MRI
 • Phòng Điện Tim
 • Phòng Điện Cơ

Khoa thực hiện các kỹ thuật về CĐHA giúp các khoa lâm sàng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân

Thực hiện các kỹ thuật về nội soi điều trị như :

+Gắp dị vật qua nội soi ống mềm

+ Chích cầm máu

+ Cắt Polyp đại tràng

+ Thắt tĩnh mạch thực quản

 • Phương hướng tới khoa sẽ triển khai thên nhiều kỹ thuật mới X quang can thiệt và nội soi mật tụy ngược dòng, để không ngừng nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân.

 Một số hình ảnh ảnh tập thể khoa

                                                 Máy MRI 1.5T

                                               Máy CT 128 lát

                                            Máy XQ KT số
                                             Máy siêu âm thế hệ mới

Những thành tích nổi bật

 • Năm 2019 khoa thực hiện

              XQ : 73553 ca               CT : 16429 ca                       ĐT : 7963

             Nội soi : 4562                 MRI : 935 ca                        Siêu âm : 41483

 • Đề tài nghiên cứu

+ Cắt Polyp đại tràng năm 2016

+ Hình ảnh viêm ruột thừa trên siêu âm năm 2017

+ Lấy dị vật bằng nội soi ống mềm năm 2018

Khen thưởng :

           Bằng khen UBND tỉnh 2012

Trả lời

viTiếng Việt