Tin nổi bật Bệnh viện

Khoa Nội Y dược cổ truyền – Sự kết hợp cổ truyền và hiện đại

KHOA NỘI Y DƯỢC CỔ TRUYỀN- DA LIỄU – VẬT LÝ TRỊ LIỆU – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 

AN TOÀN VÀ HIỆU QUẢ

BS CKI TK Nguyễn Ái Nhi

 

 

Một số hình ảnh khoa Nội  YDCT-DL-VLTL-PHCN:

Trả lời

viTiếng Việt