Kiểm tra kiến thức phản vệ (TT51)

  • Bài kiểm tra có 12 câu hỏi mỗi câu đúng được 10 điểm. Câu sai 0 điểm. Điểm tuyệt đối là 120/120
  • Thời gian làm bài là 10 phút
  • Trong thời gian thi nếu Thí sinh thi nhiều lần thì kết quả kiểm tra là điểm thi lần đầu tiên (các lần thi thứ 2, 3 …. sẽ không được tính làm kết quả )

Thí sinh Bấm vào đây để bắt đầu kiểm tra

viTiếng Việt