Lịch khám bệnh

LỊCH KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN

KHÁM NGOẠI TRÚ: • • • • • • • • • • • • • • • • • ••

Quý khách có nhu cầu khám chữa bệnh – xin vui lòng liên hệ http://bvdkla.longan.gov.vn/dang-ky-kham-benh/

KHÁM NGOẠI TRÚ THEO YÊU CẦU ••••••

Quý khách có nhu cầu khám chữa bệnh – xin vui lòng liên hệ http://bvdkla.longan.gov.vn/dang-ky-kham-benh/

 

viTiếng Việt