Long An: ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 với 02 kịch bản cụ thể

Thời gian qua, với sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hiện tại tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát hiệu quả, tỷ lệ bao phủ vắc-xin đạt cao (trên 90 % người dân đã tiêm đủ 2 mũi). Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, học tập… đã trở lại trạng thái bình thường.

Để duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian qua, đảm bảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và dự thảo ngày 17/6/2022 của Bộ Y tế, ngày 27/6/2022, UBND tỉnh Long An đã ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh với 02 kịch bản cụ thể.

Về kịch bản thứ nhất, chủng vi rút vẫn tiếp tục tiến hóa, tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần và các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước hoặc xuất hiện biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 nhưng ít nghiêm trọng hơn. Đây là kịch bản có xu thế xảy ra nhiều hơn. Với kịch bản này, tỉnh chuyển sang trạng thái bình thường mới, tức là dịch bệnh COVID-19 không còn nguy hiểm như trước và gần giống như bệnh lưu hành (hoặc bệnh truyền nhiễm nhóm B). Các hoạt động kinh tế – xã hội chuyển trở về trạng thái bình thường như trước khi dịch COVID-19 xảy ra.

Tỉnh sẽ triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và từng bước mở dần các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 để thích ứng trạng thái bình thường mới.

Về kịch bản thứ hai, xuất hiện biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2 có khả năng làm giảm hiệu quả vắc-xin hoặc miễn dịch, khiến ca nhiễm có triệu chứng nặng, nghiêm trọng tăng cao; tỷ lệ tử vong tăng cao; gây tác hại nghiêm trọng ở các nhóm dễ bị tổn thương. Với kịch bản này, tỉnh sẽ triển khai lại các biện pháp phòng, chống dịch cấp bách như đã từng thực hiện trong đợt dịch thứ 4 vừa qua.

Cụ thể, phân loại cấp độ dịch trên cơ sở Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới). Tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ tương ứng với cấp độ 1.

Cấp 2: Nguy cơ trung bình. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ tương ứng với cấp đọ 2.

Cấp 3: Nguy cơ cao. Tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ tương ứng với cấp độ 3.

Cấp 4: Nguy cơ rất cao. Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại tỉnh bùng phát trở lại, số ca mắc mới tăng cao, đánh giá cấp độ dịch của tỉnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ tương ứng vơi cấp độ 4.

Theo đó, ngoài các giải pháp sẽ triển khai thực hiện theo kịch bản thứ nhất, tỉnh sẽ triển khai thêm các giải pháp cấp bách để ứng phó với dịch COVID-19 theo từng cấp độ.

Kịch bản này vận dụng chung cho toàn tỉnh, là căn cứ để các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với thực tế của địa phương, ngành, đơn vị. Trong từng tình huống cụ thể, các biện pháp phòng, chống dịch sẽ do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và UBND tỉnh xem xét, quyết định.

UBND tỉnh giao Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; kịp thời cập nhật các phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế để báo cáo, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế./.

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=45517&CategoryId=Tin+H%u0110ND&InitialTabId=Ribbon.Read

TH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt