Long An: tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh

Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh Long An ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đối với dịch COVID-19

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị, gắn với thực hiện tốt khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội.

Triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng, giao chỉ tiêu tiêm chủng tới tận cấp huyện, cấp xã; thực hiện “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người dân; phát huy tính chủ động, gương mẫu, xung kích của các lực lượng cán bộ, chiến sỹ, quân nhân, thanh niên, công nhân viên chức, người lao động trong việc tiêm vắc-xin; tổ chức các chiến dịch tiêm vắc-xin tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp. Tích cực tiếp tục vận động Nhân dân tham gia tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của vắc xin; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”; cảnh báo về các biến thể mới của Omicron; hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19.

Đối với dịch sốt xuất huyết

Tích cực huy động cả hệ thống chính trị, đặc biệt các lực lượng cán bộ, đoàn thể tại các ấp, khu phố và cộng đồng tham gia các hoạt động phòng, chống dịch. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tới tận các hộ gia đình để người dân chủ động tham gia phòng, chống dịch, chú trọng triển khai công tác phòng, chống dịch tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó tiếp cận dịch vụ y tế, các khu, cụm công nghiệp, khu vực có ổ dịch cũ…

Triển khai mạnh mẽ các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) trên địa bàn ngay trong tháng 7 và duy trì hoạt động 1 tuần/1 lần tại các khu vực có nguy cơ cao, 2 tuần/1 lần tại các khu vực có chỉ số muỗi, lăng quăng (bọ gậy) cao và 1 tháng/1 lần tại các khu vực còn lại. Vận động toàn thể người dân tại địa bàn cùng tham gia.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở; có phương án huy động, điều động, bổ sung nhân lực y tế, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trong trường học. Quan tâm triển khai các hình thức động viên, khen thưởng đối với đội ngũ nhân viên y tế và mạng lưới cộng tác viên tham gia tư vấn, giám sát, điều trị, chăm sóc người bệnh tại y tế cơ sở, các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Tổ chức các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền về diệt lăng quăng (bọ gậy), các hoạt động dọn bỏ vật dụng phế thải đọng nước là nơi muỗi truyền bệnh đẻ trứng và phát triển để phòng, chống dịch sốt xuất huyết hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế. Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh về chủ động phòng, chống dịch bệnh, đề cao kỷ luật, kỷ cương, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn./.

TH

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=45684&CategoryId=Tin+H%u0110ND&InitialTabId=Ribbon.Read

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt