LONG AN: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Kể từ 00 giờ ngày 16/10/2021, áp dụng tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên phạm vi toàn tỉnh

Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát và hiện đang ở cấp độ 2 (Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ), UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên phạm vi toàn tỉnh cho đến khi có thông báo mới, như sau:

1. Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo phòng, chống dịch:

Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo không quá 50 người trong cùng một thời điểm và người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19;

– Đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng;

– Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

2. Đối với hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải; lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh:

Được phép hoạt động nhưng phải đáp ứng các điều kiện, quy định theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Y tế.

Giao Sở Giao thông vận tải cập nhật hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

3. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

3.1. Đối với các cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng:

Tiếp tục hoạt động theo Kế hoạch số 3222/KH-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh về việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An; trong đó lưu ý các cơ sở, đơn vịphải có phương án, kế hoạch hoạt động gắn với công tác phòng, chống dịch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thì thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

3.2. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ:

– Đối với Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, chợ đầu mối, chợ truyền thống; (trừ các cơ sở được quy định tại mục 3.3 và mục 3.4): Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19;

+ Đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng;

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Giao Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao phối hợp với cơ quan y tế có phương án tổ chức, quản lý hoạt động của từng chợ truyền thống thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

– Đối với nhà hàng/quán ăn, quán giải khát: Được phép hoạt động, nhưng phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đảm bảo không quá 50% công suất.

+ Người tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng và phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Chủ các cơ sở nêu trên phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thì thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

3.3. Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như vũ trường, karaoke, mát xa, quán bar, xông hơi, internet, trò chơi điện tử, câu lạc bộ khiêu vũ, các tụ điểm hát với nhau: Tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới.

3.4. Đối với các cơ sở kinh doanh các dịch vụ như phòng tập thể hình (gym), yoga, làm tóc (bao gồm cắt tóc), câu lạc bộ bida, làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu: Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Đảm bảo không quá 50% công suất và người tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

– Chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

3.5. Đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo…: Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19;

– Đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng;

– Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

4. Hoạt động giáo dục, đào tạo:

Từ nay cho đến hết ngày 30/10/2021, tiếp tục thực hiện dạy và học trực tuyến kết hợp với dạy học trên truyền hình cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên trường nghề, sinh viên cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh tiếp tục học trực tuyến; học sinh tiểu học và mầm non tạm thời chưa đến trường.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

5. Hoạt động của các cơ quan, công sở: Được phép hoạt động bình thường, nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống, dịch theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 về Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị. Riêng yêu cầu về xét nghiệm thì thực hiện theo Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

6. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự: Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo không quá 50 người trong cùng một thời điểm và người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19;

– Đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng;

– Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Giao Sở Nội vụ cập nhật hướng dẫn của Bộ Nội vụ để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

7. Đối với cơ sở nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch: Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19;

+ Đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng;

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

– Chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

8. Đối với bảo tàng, triển lãm, thư viện, rạp chiếu phim; cơ sở, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật: Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:

– Đảm bảo không quá 50% công suất và người tham gia phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng.

+ Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

– Chủ cơ sở phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định (bao gồm việc tự tổ chức xét nghiệm cho nhân viên, người lao động, điều kiện đối với người thăm quan, khán thính giả và phương án xử lý khi có ca mắc mới).

9. Đối với hoạt động thể dục, thể thao: Được phép hoạt động, nhưng người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau:

– Đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19;

– Đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng;

– Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.

10. Đối với việc quản lý thông tin người vào/ra các cơ sở, địa điểm kinh doanh: Chủ cơ sở, địa điểm kinh doanh có trách nhiệm tạo mã QR địa điểm trên ứng dụng PC-Covid hoặc website https://qr.tokhaiyte.vn, in dán mã QR và yêu cầu người lao động, khách hàng quét mã khi vào/ra cơ sở, địa điểm kinh doanh để quản lý thông tin.

11. Đối với người dân

– Luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, linh hoạt và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn.

– Thực hiện nghiêm 5K (Khẩu trang – Khoảng cách – Khai báo y tế – Khử khuẩn – Không tụ tập đông người), đặc biệt là khi tham gia các hoạt động tập trung đông người.

– Sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin (như ứng dụng PC-COVID, ứng dụng Bluezone, ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử…) để khai báo y tế, đăng ký tiêm chủng vắc-xin, khám, chữa bệnh (nếu có điện thoại thông minh).

– Tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

(Trích văn bản số 10151/UBND-VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh Long An)

TIỂU BAN THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ

Trả lời

viTiếng Việt