Tuyên truyền y tế

Long An tổ chức chiến dịch Diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết Zika và Chikungunya đợt 1

Từ ngày 10-5 đến 20-5-2022, các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An tổ chức chiến dịch Diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH), Zika và Chikungunya đợt 1. Đợt 2 của chiến dịch sẽ được tổ chức từ ngày 10/6 đến 20/6 hoặc trong lúc có dịch SXH, Zika và Chikungunya; đồng thời hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống bệnh sốt xuất huyết (15/6).

​Trong đó, chính quyền địa phương sẽ trực tiếp chỉ đạo chiến dịch; ngành Y tế tham mưu về kỹ thuật; các cộng tác viên truyền đạt những thông tin kỹ thuật phòng chống dịch đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, giáo viên, học sinh cùng tham gia chiến dịch diệt lăng quăng; phòng, chống dịch tại gia đình.

Ngành Văn hóa – Thông tin tăng cường tuyên truyền trước và trong chiến dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước khi thực hiện chiến dịch 1 tuần để ngày thực hiện chiến dịch có người ở nhà cùng tham gia thực hiện. Các đoàn thể tham gia mít-tinh, hỗ trợ cộng tác viên đến từng hộ gia đình hướng dẫn, vận động và cùng người dân loại bỏ các ổ lăng quăng bằng các biện pháp đơn giản, dễ thực hiện.

Hoạt động nhằm tạo phong trào sôi nổi và toàn diện trong cộng đồng, huy động mọi lực lượng tham gia nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh SXH, Zika và Chikungunya, từ đó, góp phần làm giảm bớt sự lan truyền bệnh, hạn chế không để dịch xảy ra tại địa phương. Đồng thời, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh SXH, Zika và Chikungunya.

Tin ảnh: Võ Ngươn Kiết – SYT Long An

Trả lời

viTiếng Việt