Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Capod, lam kính nhám, lammel, nhiệt kế thủy ngân (3648)

                           Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm Capod, lam kính nhám, lammel, nhiệt kế thủy ngân” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt