Hoạt động bệnh viện

Mời chào giá: Gói thầu Mua sắm trang phục y tế năm 2023 (2938)

THƯ MỜI

Về việc chào giá gói thầu Mua sắm trang phục y tế năm 2023

            Kính gửi: Các đơn vị nhà thầu.

Bệnh viện đang có nhu cầu thực hiện gói thầu Mua sắm trang phục y tế năm 2023. (đính kèm Bảng danh sách tổng hợp nhân viên may trang phục năm 2023).

Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện cung cấp gửi hồ sơ năng lực và Bảng chào giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, đánh giá, thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt