Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Máy in, máy scan (3604)

                        Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp hàng hóa

Bệnh viện đang có nhu cầu mua sắm máy in, máy scan để phục vụ cho công tác chuyên môn của đơn vị

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt