Hoạt động bệnh viện

Mời chào giá: Máy phun khí dung, Flow sensor (3018)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm máy phun khí dung, Flow sensor” với nội dung cụ thể như sau:

Donwload tài liệu đ1nh kèm tại đây

 

 

Trả lời

viTiếng Việt