MỜI CHÀO GIÁ: Môi trường vi sinh-Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao- Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu AB (4144)

                                     Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Môi trường vi sinh-Chất chuẩn nước tiểu mức thấp/cao- Hóa chất xét nghiệm định nhóm máu AB” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liều đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt