Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: : Mua sắm bổ sung vật tư y tế dùng cho thận nhân tạo, điện cơ (868)

                           Kính gửi: Các Hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ điểm d, Khoản 2, Điều 16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi chào giá cho Bệnh viện với nội dung cụ thể sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt