MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm chất chuẩn đo độ cứng, chất chuẩn đo Clo dư (871)

                                 Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm chất chuẩn đo độ cứng, chất chuẩn đo Clo dư”, danh mục và nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt