Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm thuốc sát trùng ống tủy, mũi khoan và vật tư khác (870)

                                      Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm thuốc sát trùng ống tủy, mũi khoan và vật tư khác”, danh mục và nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt