Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm giấy ECG, tạp dề, nước cất, giấy đo PH, kim tiêm (5060)

                          Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm giấy ECG, tạp dề, nước cất, giấy đo PH, kim tiêm” với nội dung cụ thể như sau:

Donwload tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt