Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm hóa chất,vật tư xét nghiệm HPV bằng phương pháp đo tự động hoàn toàn (659)

                                   Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm hóa chất,vật tư xét nghiệm HPV  bằng phương pháp đo tự động hoàn toàn” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt