MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm vỏ ngoài clickline (4148)

                             Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm vỏ ngoài clickline” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt