MỜI CHÀO GIÁ: Mua sắm vòng đeo tay bệnh nhân, băng dán mi mắt, giấy đo PH (1262)

                                          Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Căn cứ điểm  d, Khoản 2, Điều  16 Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm vòng đeo tay bệnh nhân, băng dán mi mắt, giấy đo PH”, danh mục và nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

 

 

viTiếng Việt