Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Optiskin, dây đốt lưỡng cực, cây đốt lưỡng cực, kẹp gắp sỏi (3790)

                      Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm Optiskin, dây đốt lưỡng cực, cây đốt lưỡng cực, kẹp gắp sỏi” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt