MỜI CHÀO GIÁ: Panel Hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường-Hồng cầu mẫu (711)

                    Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Panel Hồng cầu sàng lọc kháng thể bất thường-Hồng cầu mẫu” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu đính kèm tại đây

viTiếng Việt