Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Sửa chữa, thay vật tư, bảo dưỡng motor tốc độ cao cho máy giặt (5996)

                         Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Sửa chữa, thay vật tư, bảo dưỡng motor tốc độ cao cho máy giặt” với nội dung cụ thể như sau:

Donwload tài liệu đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt