Hoạt động bệnh viện

MỜI CHÀO GIÁ: Thạch môi trường-Dung dịch pha loãng đàm-Tube vô trùng (4301)

                                    Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Thạch môi trường-Dung dịch pha loãng đàm-Tube vô trùng” với nội dung cụ thể như sau:

Download tài liệu tại đây

Trả lời

viTiếng Việt