Hoạt động bệnh viện

Phòng Điều dưỡng tổ chức họp Điều dưỡng trưởng toàn Bệnh viện

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG TỔ CHỨC HỌP ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG TOÀN BỆNH VIỆN

CNĐD Ngọc Hà – Phòng Điều Dưỡng

Họp Điều dưỡng trưởng toàn bệnh viện hàng tháng là một trong những hoạt động định kỳ có hiệu quả cao, được duy trì thường xuyên của Phòng Điều dưỡng (PĐD) Bệnh viện đa khoa Long An.

 

Chiều ngày 11/01/2021, tại phòng Skill-Lab bệnh viện, Phòng điều dưỡng đã tổ chức họp Điều dưỡng trưởng toàn bệnh viện. Chủ tọa cuộc họp: CNĐD Lê Thị Kim Quyên – Trưởng phòng điều dưỡng; Thư ký cuộc họp ThS.ĐD Cao Thị Quỳnh Mai – PTP. Điều dưỡng; Tình nguyện viên (TNV) MIWA Omori cùng toàn thể ĐDT các khoa trong bệnh viện.

Tại cuộc họp, CNĐD Lê Thị Kim Quyên tổng hợp những hoạt động điều dưỡng tháng 12 và triển khai kế hoạch hoạt động tháng 01. Cuộc họp cũng là dịp để toàn thể điều dưỡng trưởng khoa (ĐDTK) nhìn lại công tác điều dưỡng trong tháng qua, những thuận  lợi – thành tích đã đạt được cần phát huy, những tồn tại – hạn chế cần khắc phục. Đồng thời, cũng kịp thời triển khai, cập nhật liên tục các kế hoạch hoạt động mới của cấp trên đến tất cả điều dưỡng viên, kỹ thuật viên các khối trong toàn bệnh viện trong tháng tiếp theo thông qua hệ thống điều dưỡng trưởng khoa.

 Nhằm đổi mới hình thức và nội dung cuộc họp, PĐD lồng ghép nhiều hình ảnh thực tế công tác điều dưỡng, tác động mạnh mẽ đến ĐDTK, mang tính thuyết phục.

Tình nguyện viên MIWA Omori tặng quà từ JICA đến các khoa, phòng trong bệnh viện nhân dịp năm mới và triển khai 5S trong cuộc họp ĐDT toàn bệnh viện.

Ngoài ra, nhằm thực hiện tốt mối quan hệ Quốc tế, PĐD thực hiện hoạt động giám sát cùng với TNV MIWA Omori, tạo điều kiện để TNV trình bày ý tưởng, sự hỗ trợ của TNV trong công tác chăm sóc điều dưỡng và đặc biệt là hoạt động 5S tại bệnh viện.

Với việc xây dựng và duy trì sự đoàn kết nội bộ, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đội ngũ Điều dưỡng bệnh viện không ngừng cải tiến, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và rèn luyện kỹ năng giao tiếp nhằm đổi mới phong cách phục vụ, nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh.

Trả lời

viTiếng Việt