PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

ĐOÀN KẾT – HỢP TÁC – THÂN THIỆN

Giới thiệu Phòng Điều dưỡng                                                                  

 Phòng Điều dưỡng thành lập từ những năm 1990 khi Bệnh viện còn tọa lạc tại cơ sở cũ, sau khi hoạt động tại cơ sở hiện tại, phòng Điều dưỡng chính thức được thành lập ngày 10/04/2003,  là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc Bệnh viện là chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Chức năng nhiệm vụ của phòng Điều dưỡng:

 • Tổ chức, chỉ đạo y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.
 • Đôn đốc, kiểm tra y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí thực hiện đúng các kỹ thuật bệnh viện và Quy chế Bệnh viện.
 • Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý. Tham gia hướng dẫn thực hành cho các học viên và kiểm tra tay nghề cho y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.
 • Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.
 • Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.
 • Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động y tá (điều dưỡng), nữ hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lí.
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
 • Định kì sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo giám đốc bệnh viện Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện;
 • Tổ chức công tác thường trực Điều dưỡng trưởng, Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên toàn bệnh viện.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công

Cơ cấu tổ chức:

Nhân sự phòng Điều dưỡng
 • Tổng số CBVC: 06
  • Sau Đại học: 02 (01 Thạc sĩ ĐD, 01 ĐD chuyên khoa I)
  • Đại học: 02
  • Nhân viên khác: 02

Ban lãnh đạo đương nhiệm:

Trưởng phòng ĐD Cử nhân Lê Thị Kim Quyên

Thế mạnh chuyên môn:

 • Làm tốt công tác tham mưu Ban giám đốc các vấn đề liên quan đến công tác Điều dưỡng, Hộ sinh, KTV.
 • Xây dựng, cập nhật thường xuyên các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa
 • Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện
 • Thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên.
 • Tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng.
 • Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.
                                                                     Sinh hoạt Chuyên đề lệ kỳ

Học tập chuyên đề

Tham gia hoạt động Về nguồn

Tiếp nhận hợp tác hỗ trợ phát triển chuyên môn điều dưỡng từ Tổ chức JICA.

Những thành tích nổi bật:

 • Kết quả: tập thể phòng luôn đạt thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm
 • Đàotạo: Đề xuất đào tạo Điều dưỡng/KTV/HSV tham gia các lớp chuyên khoa ngắn hạn đáp ứng chuyên môn sâu và nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong giai đoạn mới.
 • Nghiên cứu khoa học: Phòng Điều dưỡng tham gia nghiên cứu khoa học hằng năm trong lĩnh vực phụ trách, khuyến khích tạo điều kiện cho ĐD/KTV/HSV tham gia nghiên cứu khoa học

Khen thưởng:

 • Bằng khen UBND Tỉnh Long An tặng Hội Điều dưỡng bệnh viện đạt danh hiệu TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC năm 2007, năm 2008.
 • Giấy khen Sở y tế Long An tặng Phòng Điều dưỡng với thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015, 2016, 2018.

            Với quyết tâm và tinh thần cầu tiến của tập thể Phòng Điều dưỡng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nâng tầm cùng với sự phát triển của Bệnh viện, Phòng Điều dưỡng nói riêng và đội ngũ ĐDV, HSV, KTV Bệnh viện Đa khoa Long An nói chung ngày càng lớn mạnh xứng đáng với với tiêu chí Phòng đã đặt ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt