PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

 1. Lịch sử phát triển:

Phòng Hành chính Quản trị ra đời cùng với sự phát triển và thay đổi về cơ sở hạ tầng cũng như chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện. Phòng Hành chính Quản trị ngày càng phát triển theo chiều hướng chuyên môn hoá cao, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong công tác phục vụ và phát triển chuyên môn ngành y tế của đơn vị.

 1. Chức năng nhiệm vụ:

Phòng Hành chính quản trị của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

– Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

– Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

– Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

– Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

– Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

– Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của bệnh viện.

– Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện việc sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

– Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, đảm bảo hệ thống nước thải của bệnh viện, cung ứng điện và xử lý chất thải bệnh viện.

– Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

– Đảm bảo công tác trật tự trị an chung. Tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong bệnh viện.

– Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo giám đốc bệnh viện.

– Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

– Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lí vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong Bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

 1. Cơ cấu tổ chức Phòng Hành chính Quản trị

– Trưởng phòng: 01 nhân viên

– Tổ hành chánh: 04 nhân viên

– Tổ văn thư: 02 nhân viên

– Tổ môi trường: 03 nhân viên

– Tổ sửa chữa: 06 nhân viên

– Tổ điện lạnh: 01 nhân viên

– Tổ lái xe: 09 nhân viên

– Tổ cây xanh: 03 nhân viên

– Kho giấy + kho VPP: 02 nhân viên

– Bảo vệ: 05 nhân viên

Một số hình ảnh Phòng Hành chánh Quản trị:

 1. Các bộ phận trong phòng:
 2. Trưởng phòng
 3. Hành chính, công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ.
 4. Tiếp khách.
 5. Cung ứng vật tư thông dụng.
 6. Sửa chữa nhà cửa, vườn hoa cây cảnh.
 7. Điện, nước sạch, nước thải, lò hơi chất đốt.
 8. Lái xe, vận chuyển:
 9. Bảo vệ an ninh trật tự:
 10. Những thành tích nổi bật:

Tập thể cán bộ Phòng Hành chính quản trị luôn đoàn kết, vượt khó, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức mua sắm, cấp phát đúng quy định, kịp thời, hiệu quả. Tất cả hàng hoá mua sắm đều đảm bảo đúng quy trình, đúng chất lượng, đảm bảo thời gian phục vụ công tác chuyên môn.

– Đảm bảo phục vụ sửa chữa kịp thời, hiệu quả các yêu cầu sửa chữa về điện, nước, nhà cửa. Quản lý mua sắm hàng hoá chất lượng, giá cả phù hợp, tổ chức đấu thầu, chọn thầu theo đúng quy định.

– Cung cấp kịp thời trang phục bảo hộ lao động, văn phòng phẩm cho CBVC bệnh viện.

– Quản lý tốt tài sản, vật tư thông dụng của bệnh viện.

– Giám sát việc duy tu, sửa chữa nhà cửa.

– Đảm bảo môi trường bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

– Xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự trong toàn bệnh viện.

– Cung cấp đủ nước sạch và vận hành hệ thống xử lý nước thải, chất thải.

– Tiếp nhận, phân loại, lưu trữ công văn và chuyển nhiều công văn giấy tờ kịp thời, chính xác.

– Đặc biệt quản lý, điều hành an toàn, hiệu quả các phương tiện vận chuyển bằng ô tô. Đưa đón cán bộ viên chức, vận chuyển người bệnh kịp thời, an toàn.

Với các thành tích đã đạt được, Phòng Hành chính quản trị sẽ phát huy hơn nữa để góp phần cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An phát triển vững mạnh.

 1. Định hướng phát triển:

Định hướng xây dựng Phòng Hành chính Quản trị là đơn vị dịch vụ hậu cần bệnh viện.

Quản lý số hoá văn bản điện tử.

Trả lời

viTiếng Việt