PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

AN TOÀN – THÂN THIỆN

Giới thiệu phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức cán bộ là Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động nhân sự của Bệnh viện, có nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý nhân sự Bệnh viện và độc lập về chuyên môn nghiệp vụ.

Chức năng  

Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của viên chức, người lao động.

Nhiệm vụ

– Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

     + Xây dựng đề án, mô tả vị trí việc làm;

     + Lập kế hoạch, tổ chức tuyển dụng;

     + Cùng các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp cũng như tổng hợp đề xuất của khoa, phòng nhằm nâng cao hiệu quả, bảo đảm chất lượng công tác;

     + Đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của toàn thể cán bộ viên chức lao động trong Bệnh viện;

     + Quy hoạch, đào tạo nhân lực;

     + Đánh giá xếp loại viên chức, đề bạt, bổ nhiệm viên chức;

     + Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ viên chức, người lao động trong bệnh viện. Thống kê báo cáo nhân sự theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

– Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về vật chất, tinh thần cho viên chức viên chức:

     + Bảo hiểm xã hội;

     + Lao động tiền lương;

     + Thi đua khen thưởng, kỷ luật;

     + An toàn lao động, vệ sinh lao động;

     + Theo dõi và trình Giám đốc ký thực hiện làm thêm giờ, chấm công của viên chức, người lao động hàng tháng, theo dõi phép, công tác, du lịch nước ngoài của viên chức, ….

– Phổ biến chính sách pháp luật, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với khoa, phòng..

Cơ cấu tổ chức

Tổng số viên chức tại phòng Tổ chức Cán bộ là 06 viên chức, trong đó:

Phụ trách chung: Cử nhân Quản trị kinh doanh Lê Thị Thùy Trinh

      + 01 Bác sĩ Chuyên khoa I, 03 Chuyên viên (01 Thạc sĩ, 02 Cử nhân) và 01 cán sự (Kế toán viên)

Ban lãnh đạo đương nhiệm

 

Thành tích trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện. Tuy điều kiện nhân lực còn thiếu hụt nhưng trong những năm qua phòng tổ chức cán bộ đã tham mưu đề xuất cử nhiều cán bộ, viên chức đi học tập, đào tạo nâng cao trình độ Thạc sĩ, Chuyên khoa I, Chuyên khoa II,… ngoài ra còn có các khóa đào tạo ngắn hạn, tập huấn, hội thảo…

Bên cạnh đó nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, Phòng tổ chức cán bộ đã xây dựng một số quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 như Quy trình bổ nhiệm, đào tạo, xét nâng lương, thi đua khen thưởng… Đây là một khâu then chốt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ một cách khoa học, bền vững.

Thành tích trong công tác cán bộ.

Về công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức: Trong những năm gần đây, Phòng đã tham mưu tổ chức các đợt tuyển dụng viên chức để bổ sung số người làm việc. Các đợt tuyển dụng đều thực hiện đảm bảo đúng các quy trình thủ tục của Luật viên chức và các văn bản liên quan, không để xảy ra sai sót, khiếu kiện.

Về bố trí sắp xếp viên chức, người lao động hợp lý, phù hợp với vị trí công tác và năng lực chuyên môn. Mặc dù lực lượng cán bộ, viên chức đa số còn trẻ, mới được tuyển dụng, nhưng tình hình dịch bệnh Sars-CoV-2 diễn biến phức tạp, Phòng tổ chức cán bộ đã tham mưu với Ban Giám đốc để bố trí nhân lực phù hợp, vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về công tác thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đến đời sống của cán bộ, viên chức: Với chức năng chính của Bệnh viện là khám, điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, môi trường làm việc có tính lây nhiễm, nguy hiểm cao. Phòng đã tham mưu, đề xuất với Ban giám đốc bệnh viện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; Phối hợp Công đoàn cơ sở thăm hỏi, động viên cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách giúp họ yên tâm công tác..

Định hướng phát triển trong thời gian tới.

  • Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ viên chức, người lao động có tâm, đạo đức tác phong tốt và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao.
  • Phát triển nhân lực đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu và bố trí hợp lý để góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tại cộng đồng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cùa nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển.
  • Hoàn thiện “Đề án vị trí việc làm” và tuyển dụng nhân sự mới theo đúng vị trí việc làm.
  • Đảm bảo đội ngũ lãnh đạo, quản lý có chứng chỉ Quản lý bệnh viện từ 40% trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 từ 85% trở lên; sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng đạt 85% trở lên.
  • 100% nhân viên y tế cam kết thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp, y đức.
  • Bảo đảm tỷ lệ nhân viên y tế hài lòng về các chế độ, chính sách và môi trường làm việc > 90%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt