PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

AN TOÀN – THÂN THIỆN

Giới thiệu phòng Tổ chức Cán bộ

Phòng Tổ chức Cán bộ được Giám đốc Sở Y tế quyết định thành lập vào ngày 10 tháng 4 năm 2003 ngay sau thời gian bệnh viện được khánh thành đưa vào hoạt động tại cơ sở mới. Giai đoạn từ 2002 trở về trước, công tác tổ chức của Bệnh viện do Phó giám đốc phụ trách kiêm nhiệm cùng với 01 hoặc 02 nhân viên đảm nhiệm các phần việc liên quan tổ chức mà chưa có Phòng Tổ chức hoàn chỉnh như hiện nay. Đến thời điểm này, phòng có 01 trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng và 06 nhân viên, mỗi thành viên được phân công phụ trách từng lĩnh vực phù hợp trình độ chuyên môn cũng như nhiệm vụ chức năng của Phòng theo Quy chế bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.

Chức năng  

Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị trực thuộc Bệnh viện, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Bệnh viện quản lý, kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác nhân sự; chế độ chính sách; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật.

Ngoài ra, Phòng còn thực hiện công tác Đảng; phối hợp trong công tác Công đoàn; an ninh quốc phòng; lực lượng dự bị động viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Nhiệm vụ

Xây dựng kế hoạch tổ chức bộ máy, xắp sếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức tuyển dụng nhân lực trình Hội đồng và Giám đốc xét duyệt để tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, thống kê báo cáo.

Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng , chính quyền địa phương để phối hợp trong công việc có liên quan.

Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, ngành y tế đối với cán bộ, viên chức và người lao động của bệnh viện.

Phối hợp với các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập chính trị, Nghị quyết, Tổ chức các hoạt động truyền thống… để nâng cao tư tưởng, nhận thức, y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của cán bộ, viên chức bệnh viện.

Phối hợp với các khoa, phòng, đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến sức khỏe, bệnh nghề nghiệp của toàn thể cán bộ viên chức lao động trong Bệnh viện.

Phối hợp với Công đoàn cơ sở nắm bắt tình hình, hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức và người lao động của bệnh viện để đề xuất biện pháp động viên, khuyến khích kịp thời.

Cơ cấu tổ chức

Tổng số CBVC: 08 viên chức, trong đó:

          – Thạc sĩ Quản lý Bệnh viện: 01

          – Bác sĩ chuyên khoa I: 01

          – Thạc sĩ Quản lý Kinh tế: 01

          – Cử nhân Luật: 01

          – Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị bệnh viện: 02

          – Cử nhân Quản trị nhân sự: 01

         – Kế toán viên: 01

Tập thể nhân viên Phòng Tổ chức cán bộ

Ban lãnh đạo đương nhiệm

Trưởng phòng TCCB Thạc sĩ Nguyễn Văn Còn
Phó phòng TCCB – CN Lê Thị Thùy Trinh

Thành tích trong công tác tổ chức bộ máy.

Ngay từ khi thành lập Bệnh viện trên cơ sở mới, Phòng đã tham mưu cho Ban giám đốc xây dựng cơ cấu tổ chức Bệnh viện đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Trong điều kiện Bệnh viện mới được thành lập với quy mô 500 giường, nhân lực, đặc biệt là nhân lực có trình độ chuyên môn còn mỏng, thường xuyên phải đối mặt với tình trạng quá tải người bệnh, với nhiều loại dịch nguy hiểm, đồng thời vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ khác như đào tạo, nghiên cứu khoa học, thực hiện luân phiên theo đề án 1816, Đề án Bệnh viện vệ tinh… nhưng Bệnh viện vẫn đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cơ cấu tổ chức cấu Bệnh viện nhanh chóng được hoàn thiện và phát triển. Từ năm 2003 chỉ với 118 BS Bệnh viện đa khoa Long An đã phải khám cho 198.148 lượt bệnh nhân khám bệnh ngoại trú, 26.964 lượt bệnh nhân nội trú. Đến năm 2020 Bệnh viện có 33 khoa phòng với 161 BS trên tổng số 834 viên chức.

Ngoài ra, phòng đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc xây dựng các đề án thành lập, sáp nhập các khoa, phòng trực thuộc như Đề án triển khai khám chữa bệnh lệch giờ tại khoa Khám Bệnh và các khoa lâm sàng, thành lập khoa Nội Cán bộ – Lão khoa, sáp nhập 3 khoa Vi sinh, Hóa sinh, Huyết học truyền máu thành khoa Xét nghiệm và một số khoa phòng khác; Đề án vị trí việc làm các năm 2014 đến 2020; Hoàn thành xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện đã được phê duyệt và nhiều nội quy, quy chế của Bệnh viện được xây dựng và triển khai thực hiện giúp cho hoạt động của Bệnh viện được nhịp nhàng, hiệu quả.

Thành tích trong công tác cán bộ.

Về công tác tuyển dụng cán bộ, viên chức: Trong những năm gần đây, Phòng đã tham mưu tổ chức các đợt tuyển dụng viên chức để bổ sung số người làm việc. Các đợt tuyển dụng đều thực hiện đảm bảo đúng các quy trình thủ tục của Luật viên chức và các văn bản liên quan, không để xảy ra sai sót, khiếu kiện.

Việc bố trí sắp xếp cán bộ, viên chức, người lao động hợp lý, phù hợp với vị trí công tác và năng lực chuyên môn. Mặc dù trong điều kiện quá tải, lực lượng cán bộ, viên chức đa số còn trẻ, mới được tuyển dụng, trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường,  nhưng Phòng đã tham mưu với Đảng ủy, Ban giám đốc bố trí sắp xếp nhân lực phù hợp, vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về công tác thực hiện các chế độ chính sách, chăm lo đến đời sống của cán bộ, viên chức: Với chức năng chính của Bệnh viện là khám, điều trị cho bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm, phòng chống dịch bệnh, môi trường làm việc có tính lây nhiễm, nguy hiểm cao. Phòng đã tham mưu, đề xuất với Ban giám đốc bệnh viện thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; thường xuyên thăm hỏi, động viên cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách giúp họ yên tâm công tác.

Thành tích trong công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức là một nhiệm vụ quan trọng, không những góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ bệnh nhân mà còn đáp ứng nhu cầu phát triển của Bệnh viện, mặc dù điều kiện nhân lực còn thiếu hụt nhưng trong những năm qua, phòng tổ chức cán bộ đã tham mưu đề xuất cử nhiều cán bộ, viên chức đi học tập, đào tạo nâng cao trình độ, trong đó có Cao cấp chính trị, Trung cấp chính trị; BSCKII, Thạc sĩ, CKI, Đại học và hàng trăm lượt được tham gia đào tạo các khoa ngắn hạn, tập huấn, hội thảo… Đây là lực lượng có trình độ chuyên môn cao không những đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Bệnh viện trước mắt mà còn là lực lượng nòng cốt của Bệnh viện hạng 1 đang trong giai đoạn hoàn thiện các tiêu chí..

Ngoài ra, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, Phòng tổ chức cán bộ đã xây dựng một số quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 như Quy trình bổ nhiệm, đào tạo, xét nâng lương, thi đua khen thưởng… Đây là một khâu then chốt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ một cách khoa học, bền vững.

Thành tích trong công tác thi đua khen thưởng.

Hằng năm, Phòng luôn hoàn thành kịp thời hồ sơ bình xét thi đua khen thưởng; hồ sơ đề nghị thi đua khen thưởng cấp trên; khen thưởng cho Cụm thi đua, hồ sơ khen thưởng đột xuất…đảm bảo đầy đủ, khách quan, không để xảy ra sai sót đã động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác. Với những thành tích chung của Bệnh viện và đóng góp của Phòng tổ chức cán bộ, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện qua các năm đều được xếp thứ hạng cao trong cả tỉnh. Chính phủ, Bộ Y tế tặng cờ thi đua. Nhiều tập thể, cá nhân của Bệnh viện được tặng danh hiệu cao quý, Bằng khen của Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt