Tin tổng hợp

QUYẾT ĐỊNH PHÂN BỔ VACCINE ĐỢT 27/11/2021

Ngày 27 tháng 11 năm 2021 Tiểu ban điều phối và tiêm vaccine thuộc BCĐ phòng chống, dịch Covid-19 Tỉnh Long An đã có Quyết định số 11988/QĐ-TBVX về việc phân bổ vaccine đợt 19 cho các Huyện thị trong Tỉnh Long An.

Trả lời

viTiếng Việt