Tin tức Covid-19

Tài liệu Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 ngày 11/05/2021 do Bộ Y tế tổ chức

Tài liệu Hội nghị trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 ngày 11/05/2021 do Bộ Y tế tổ chức

1. CẤP CỨU PHẢN VỆ

                 GS.TS Nguyễn Gia Bình và cộng sự – Khoa Hồi sức tích cực BV Bạch Mai

2. TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM SARS-CoV-2 TRONG CƠ SỞ KBCB

                ThS. Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

3. TRIỂN KHAI CÔNG ĐIỆN CỦA BCĐQG PCD COVID-19 
CHIẾN LƯỢC GIÃN CÁCH VÀ CÁCH LY TRONG BỆNH VIỆN, QUẢN LÝ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN,
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN, XÉT NGHIỆM

               TTND. PGS.TS. Lương Ngọc Khuê – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh

4.. THIẾT LẬP VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN

              Bệnh viện Chợ Rẫy

Dowload tài liệu tại đây

Trả lời

viTiếng Việt