Tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân khu, cụm công nghiệp năm 2023

UBND tỉnh Long An vừa ban hành kế hoạch 2825 phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp năm 2023.

Mục tiêu kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và các biện pháp tránh thai cho công nhân ở một số công ty, xí nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp. Tư vấn và cung cấp các dịch vụ CSSKSS và phương tiện tránh thai cho công nhân tại khu công nghiệp nhằm hạn chế tình trạng mang thai ngoài ý muốn và bệnh lây truyền qua đường tình dục. Nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Công đoàn các công ty, Y tế, Dân số tại, địa bàn khu công nghiệp.

Tỉnh phấn đấu nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản/kế hoạch hoá gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) cho công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; công nhân sinh sống ở các nhà trọ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt chú ý nam, nữ thanh niên chưa lập gia đình. Trong đó, huyện Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc, Đức Hòa, Tân An, Thủ Thừa đảm bảo thực hiện nói chuyện chuyên đề, cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ cho 50% công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; công nhân sinh sống ở các nhà trọ trên địa bàn được nghe tuyên truyền về CSSKSS (bao gồm kết quả thực hiện khám sức khỏe, trong đó có sức khỏe sinh sản từ nguồn xã hội hóa của ngân sách địa phương, doanh nghiệp). Các huyện còn lại đảm bảo thực hiện nói chuyện chuyên đề, cung cấp dịch vụ CSSKSS/KHHGĐ cho 30% công nhân trong các khu, cụm công nghiệp; công nhân sinh sống ở các nhà trọ trên địa bàn được nghe tuyên truyền về CSSKSS (bao gồm kết quả thực hiện khám sức khỏe, trong đó có sức khỏe sinh sản từ nguồn xã hội hóa của ngân sách địa phương, doanh nghiệp).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo, công đoàn các công ty quan tâm, chăm lo sức khỏe cho công nhân, tạo điều kiện về mặt cơ sở vật chất, trang thiết bị và thời gian để thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn và cung cấp dịch vụ CSSKSS; tạo điều kiện cho cán bộ Công đoàn công ty, công nhân tiếp cận các thông tin và dịch vụ CSSKSS./.

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=48467&CategoryId=Tin+H%u0110ND&InitialTabId=Ribbon.Read

Trả lời

viTiếng Việt