Hoạt động bệnh viện

Tháng nhân đạo năm 2022 – Ngày hội hiến máu tình nguyện

Hưởng ứng Tháng nhân đạo năm 2022 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An tổ chức ngày Hội hiến máu tình nguyện. Sau đây là kế hoạch triển khai Ngày hội hiến máu tình nguyện

2 thoughts on “Tháng nhân đạo năm 2022 – Ngày hội hiến máu tình nguyện

Trả lời

viTiếng Việt