Thẻ BHYT của trẻ dưới 6 tuổi sẽ không còn ghi tên cha (mẹ) kể từ ngày 01/04/2021

THẺ BHYT CỦA TRẺ DƯỚI 6 TUỔI SẼ KHÔNG CÒN GHI TÊN CHA (MẸ) KỂ TỪ NGÀY 01/04/2021

Nguyễn Phước Lộc – P.KHTH

Ngày 02/12/2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định số 1313/QĐ-BHXH về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước. Theo đó, tại Điều 3 của Quyết định có nêu rõ:
“Điều 3. Thông tin in trên phôi thẻ BHYT khi phát hành cho người sử dụng gồm:
1. Tiêu thức quản lý người tham gia BHYT.
…….
1.10 Cha (mẹ): chỉ ghi đối với thẻ BHYT cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi, theo thứ tự ưu tiên như sau: ghi họ và tên mẹ; trường hợp không có mẹ thì ghi họ và tên cha; nếu không có cha, mẹ thì ghi họ và tên người giám hộ (cá nhân hoặc người đại diện tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ).”

Tuy nhiên ngày 03/12/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký ban hành Quyết định số 1666/QĐ-BHXH về mẫu thẻ BHYT. Theo đó, trên thẻ BHYT của trẻ dưới 6 tuổi sẽ chính thức bỏ nội dung tên cha (mẹ) của trẻ kể từ ngày 01/04/2021./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt