Hoạt động bệnh việnThông báo bệnh viện

Thông báo Bệnh viện Đa khoa Long An V/v giờ thăm bệnh tại bệnh viện

GIỜ THĂM BỆNH VÀ NHỮNG QUI ĐỊNH CHO BỆNH NHÂN, NGƯỜI NUÔI BỆNH

Trước diễn tiến tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra ngày càng phức tạp, đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng, hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Vì sức khỏe của bệnh nhân và thân nhân người bệnh tại bệnh viện, Ban Giám Đốc bệnh viện thông báo giờ thăm nuô bệnh như sau:

– Buổi sáng từ 5 giờ 30 đến 6 giờ 30;

– Buổi trưa từ 10 giờ 30 đến 13 giờ;

– Buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30.

Ngoài thời gian này, người nuôi bệnh chỉ ở lại khoa khi có sự đồng ý của bác sĩ. Mỗi bệnh nhân chỉ có một người nuôi bệnh và người nuôi bệnh phải có thẻ nuôi bệnh do bệnh viện cấp và tất cả bệnh nhân, người nuôi bệnh phải tuân thủ qui định khai báo y tế, đeo khẩu trang và khử khuẩn sát trùng tay, giữ đúng khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với nhau theo đúng qui định của Bộ Y Tế.

Trả lời

viTiếng Việt