Thông báo chào cờ thứ hai 14/09/2020

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LONG AN THÔNG BÁO CHÀO CỜ TỪ NGÀY THỨ HAI 14/09/2020

Bắt đầu từ ngày thứ hai 14/09/2020, Bệnh viện sẽ phân nhóm tổ chức chào cờ  như thông báo số 2080/TB-BVĐKLA do Giám Đốc bệnh viện ký ngày 10 tháng 9 năm 2020.

[embeddoc url=”http://bvdkla.longan.gov.vn/wp-content/uploads/2020/09/TB-chaocolai-dot2.pdf”]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

viTiếng Việt