Bài viết chuyên môn

Thông báo: Chương trình đào tạo trực tuyến của BV ĐHYD TPHCM

COVID-19 TỪ CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ ĐẾN PHÒNG NGỪA.

Chương trình kéo dài từ ngày 14-19/6/21, 21-22/6/2021, bắt đầu từ 9h đến 11 giờ mỗi ngày (chi tiết đính kèm). Đối tượng:
nhân viên y tế tham gia phòng chống COVID-19, BS, DS, ĐD, KTV đang công tác tại các khoa Cấp cứu, Hồi sức TCCĐ, khu khám Hô hấp, khoa Khám bệnh, khoa Nội Phổi Thận, khoa Xét nghiệm, khoa Nhiễm. Chương trình được phát trực tuyến trên trang Facebook: https://www.facebook.com/phongkhoahocdaotao.

Nội dung chương trình: chi tiết file đính kèm. Kính mời các nhân viên y tế tham dự vào lúc 9h mỗi ngày từ 14-19/6/21,21-22/6/2021 tại Hội trường BV

Xem nội dung chương trình tại đây

Trả lời

viTiếng Việt