Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN 

THÔNG BÁO KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU

Từ 06 giờ 00 ngày thứ hai 01 tháng 11 năm 2021 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An triển khai thực hiện khám bệnh theo yêu cầu tại khu vực khám dịch vụ của Bệnh viện. Bệnh viện rất mong được phục vụ Quý bệnh nhân

 

Trả lời

viTiếng Việt