Hoạt động bệnh viện

Thông báo mời báo giá đợt 1 – Vật tư, hóa chất TTBYT

Thông báo mời báo giá Đợt 1

Vật tư, hóa chất, y dụng cụ, hóa chất năm 2021

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị

 

            Bệnh viện Đa khoa Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng vật tư, y dụng cụ, hóa chất báo giá cho nhu cầu mua sắm của Bệnh viện Đa khoa Long An năm 2021 (danh mục đính kèm).

  1. Nội dung cần báo giá

Báo giá cần thể hiện các thông tin về báo giá như sau: tên hàng hóa, tên thương mại, đơn vị tính, Xuất xứ hàng hóa (hãng sản xuất, nước sản xuất, nước chủ sở hữu), mã/code sản phẩm, mã số theo TT04/2017/TT-BYT, tên nhóm theo TT 04/2017/TT-BYT, quy cách đóng gói, mô tả đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng….. cùng với thông tin về:

+ Phân nhóm kỹ thuật theo quy định và các tài liệu chứng minh phân nhóm đi kèm.

  1. Hình thức gửi báo giá: Bằng văn bản và file excel.
  2. Thời gian nhận báo giá: đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2020.

– Bản giấy gửi trực tiếp về địa chỉ: 211 Nguyễn Thông- Phường 3 – Thành phố Tân An- Long An,

– Người nhận: Bệnh viện Đa khoa Long An.

– File excel gửi qua địa chỉ Email: tothauvttbytbvla@gmail.com.

Điện thoại liên hệ: 02723.825588 – 02723.826330.

            Trân trọng kính báo./.     

 Xem bản Thông bào mời báo giá (bản gốc)

Xem Danh mục vật tư, hóa chất, y dụng cụ năm 2021

Xem Danh mục vật tư, hóa chất, y dụng cụ năm 2021 bản excel

Trả lời

viTiếng Việt