Hoạt động bệnh viện

Thông báo mời báo giá đợt 2 – Vật tư, hóa chất TTBYT

Thông báo mời báo giá Đợt 2 

Vật tư, hóa chất, y dụng cụ, hóa chất năm 2021

 

Kính gửi: Các công ty, đơn vị

 

          Bệnh viện Đa khoa Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng vật tư, y dụng cụ, hóa chất báo giá cho nhu cầu mua sắm của Bệnh viện Đa khoa Long An năm 2021 đợt 2 ( danh mục đính kèm).

  1. Nội dung cần báo giá

Báo giá cần thể hiện các thông tin về báo giá như sau: tên hàng hóa, tên thương mại, đơn vị tính, Xuất xứ hàng hóa (hãng sản xuất, nước sản xuất, nước chủ sở hữu), mã/code sản phẩm, mã số theo TT04/2017/TT-BYT, tên nhóm theo TT 04/2017/TT-BYT, quy cách đóng gói, mô tả đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng….. cùng với thông tin về:

+ Phân nhóm kỹ thuật theo quy định và các tài liệu chứng minh phân nhóm đi kèm.

  1. Hình thức gửi báo giá: Bằng văn bản và file excel.
  2. Thời gian nhận báo giá: đến 16 giờ 00 ngày 29/12/2020.

– Bản giấy gửi trực tiếp về địa chỉ: 211 Nguyễn Thông- Phường 3 – Thành phố Tân An- Long An, Người nhận: Bệnh viện Đa khoa Long An.

– File excel gửi qua địa chỉ Email: tothauvttbytbvla@gmail.com.

Điện thoại liên hệ: 02723.825588 – 02723.826330.

          Trân trọng kính báo./.

Xem Thông báo mời báo giá (Bản gốc)

Xem Danh mục vật tư, hóa chất, y cụ năm 2021 (Bản gốc)

Xem Danh mục vật tư, hóa chất, y cụ năm 2021 (Bản excel)

Trả lời

viTiếng Việt