Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các công ty, đơn vị

            Bệnh viện Đa khoa Long An kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng trang thiết bị báo giá cho nhu cầu mua sắm của Bệnh viện Đa khoa Long An năm 2021 (danh mục đính kèm).

  1. Nội dung cần báo giá

Báo giá cần thể hiện các thông tin về báo giá như sau: tên hàng hóa, tên thương mại, đơn vị tính, Xuất xứ hàng hóa (hãng sản xuất, nước sản xuất, nước chủ sở hữu), mã/code sản phẩm, mã số theo TT04/2017/TT-BYT, tên nhóm theo TT 04/2017/TT-BYT, mô tả đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng….. cùng với thông tin về:

+ Phân nhóm kỹ thuật theo quy định và các tài liệu chứng minh phân nhóm đi kèm.

  1. Hình thức gửi báo giá: Bằng văn bản và file excel.
  2. Thời gian nhận báo giá: đến 16 giờ 00 ngày 18/10/2021.

– Bản giấy gửi trực tiếp về địa chỉ: 211 Nguyễn Thông- Phường 3 – Thành phố Tân An- Long An, Người nhận: Bệnh viện Đa khoa Long An.

– File excel gửi qua địa chỉ Email: tothauvttbytbvla@gmail.com.

Điện thoại liên hệ: 02723.825588 – 02723.826330.

            Trân trọng kính báo./.

Đính kèm file Danh mục

Trả lời

viTiếng Việt