Hoạt động bệnh viện

Thông báo Mời chào giá vật tư y tế

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá vật tư y tế cho gói thầu vật tư y tế tiêu hao – hóa chất – y dụng cụ (bổ sung).

Bệnh viện Đa khoa tnh Long An kính mời quý công ty, đơn vị quan tâm, có khả năng cung ứng vật tư y tế báo giá cho gói thầu vật tư y tế tiêu hao – hóa chất – y dụng cụ (bổ sung) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An (danh mục đính kèm).

Xem Danh mục đính kèm

Trả lời

viTiếng Việt