Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LONG AN THÔNG BÁO

Về việc MỜI THẦU GÓI THẦU THUỐC GENERIC

Bệnh viện Đa khoa Long An thông báo mời thầu gói thầu thuốc generic thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương cho các cơ sở y tế trong tỉnh Long An năm 2022 đợt 2, với những nội dung chủ yếu (đính kèm)

Download nội dung đính kèm tại đây

Trả lời

viTiếng Việt