Hoạt động bệnh viện

Thông báo tuyển dụng NV Hợp đồng năm 2021 và Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh đã nghỉ hưu

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

I. Tuyển dụng Nhân viên hợp đồng năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa Long An

  1. a) Bác sĩ: 20 chỉ tiêu

– Trình độ chuyên môn: Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, Thạc sĩ Bác sĩ.

– Ưu tiên: Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa: Sản phụ khoa, Nhi.

  1. b) Điều dưỡng: 20 chỉ tiêu

– Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Điều dưỡng trở lên.

– Ưu tiên: Điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề.

  1. c)Hộ sinh: 10 chỉ tiêu

– Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Hộ sinh trở lên.

– Ưu tiên: Hộ sinh có chứng chỉ hành nghề.

Xem chi tiết tại đây

II. Tuyển dụng Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh đã nghỉ hưu

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện

– Có trình độ chuyên môn;

– Có đủ sức khỏe làm việc;

– Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh đã nghỉ hưu có nguyện vọng tiếp tục tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh.

– Có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh về: sản phụ khoa; nhi khoa; Điều dưỡng, hộ sinh.

Xem chi tiết tại đây

Trả lời

viTiếng Việt