THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH CHUYÊN KHOA SẢN VÀ NHI

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh, Bệnh viện Đa khoa Long An xin thông báo đến người dân có nhu cầu khám chữa bệnh ngoại trú chuyên khoa sản và chuyên khoa nhi đăng ký trực tiếp tại quầy đăng ký số 8 (không phải lấy số thứ tự) 

Bệnh viện trân trọng thông báo đến người dân.

Trả lời

viTiếng Việt