Hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO: Về việc đề cương ôn tập kỳ Tuyển dụng, Tiếp nhận viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An, đợt 2 năm 2022

THÔNG BÁO: Về việc đề cương ôn tập kỳ Tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, đợt 2 năm 2022

Download tài liệu tại đây

THÔNG BÁO: Về việc đề cương ôn tập kỳ Tiếp nhận vào làm viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Long An, đợt 2 năm 2022

Download tài liệu tại đây

Trả lời

viTiếng Việt